Pierwsze komentarze Kapituły

Opublikowaliśmy pierwszą porcję komentarzy Kapituły do prac konkursowych – uwagi Pawła Bogdaszewskiego, Witolda Krawczyka i Tomasza Pudło. Można je znaleźć na stronach poszczególnych prac. Dalsze komentarze – wkrótce. Zapraszamy do lektury.