RSS
 

Kapituła

W skład kapituły Quentina wchodzi obecnie 13 osób. Jedna z nich zajmuje tzw. miejsce rotacyjne przysługujące przez rok zwycięzcy konkursu z poprzedniej edycji.

W tym miejscu znajdziecie krókie opisy poszczególnych członków kapituły Quentina wraz z cennymi uwagami – ich kryteriami oceny nadsyłanych prac.

Comments are closed.